Królewskie DNA

Królewskie DNA

Reportaż z konferencji "Boża obecność - miejsce największych cudów"

Wizja konferencji

Boża Obecność – miejsce największych cudów

Boża Obecność dotyka i przemienia nasze osobiste życie, nasze relacje, finanse oraz ciało. Kluczem do tych przełomów jest przebywanie z Bogiem sam na sam, w Jego towarzystwie. W Bożej obecności widzimy, jak Bóg odpowiada na nasze modlitwy, słyszymy bardziej Boży głos. Jest to miejsce, w którym Bóg pragnie, z miłości do nas dawać nam to, co najlepsze. Jednak największym cudem Bożej miłości jest Zbawienie i życie wieczne dla człowieka! Bądźmy pokoleniem, które jest skoncentrowane na Bożej Obecności i na tym, co Bóg dzisiaj czyni, i chce czynić przez każdego z nas.

Dziękujemy wszystkim

którzy 1 października 2016 roku wzięli udział w konferencji KrólewskieDNA "Boża Obecność – miejsce największych cudów"

Konferencja odbyła się w Wiśle, w Hotelu Gołębiewski. Naszym przywilejem było gościć 1000 młodych dorosłych z całej Polski i z zagranicy, z Republiki Czeskiej i z Anglii. W czasie konferencji doświadczyliśmy potężnej Bożej Obecności i Bożego działania. Oglądaliśmy Boże cuda i uzdrowienia. Za to wszystko oddajemy chwałę Bogu! Mówcami konferencji byli: Marcin Tomczyk, Sylwia Pinkas, Marcin Zieliński. Świadectwem życia dzielił się Mirek „Kolah” Kolczyk. Lider uwielbienia, Rafał Korzeń, prowadził wszystkich obecnych w oddawaniu chwały Bogu Najwyższemu, zarówno w czasie konferencji jak i w czasie Wieczoru Uwielbienia. Konferansjerem konferencji był Łukasz Ząber. Główny temat konferencji Boża Obecność – miejsce największych cudów poruszany był w bardzo szerokim ujęciu przez wymienionych mówców.

Marcin Tomczyk: Droga do Bożej Obecności. Droga do Bożej Obecności w wymiarze starotestamentowym prowadziła przez wypełnienie Bożych zaleceń dotyczących służby w Przybytku i dotyczyła tylko wybranych. Ta droga została otwarta dla każdego, kto pragnie, gdy Jezus Chrystus zawołał na krzyżu: Wykonało się! Każdy element Przybytku wskazuje na dzieło Pana Jezusa Chrystusa oraz daje nam możliwość osobistego spotkania się z Bożą Obecnością.

Sylwia Pinkas: Doświadczanie Bożej Obecności. Poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa nadawana jest nam nowa tożsamość i nowe powołanie. W doświadczaniu Bożej Obecności możemy zobaczyć nowy kierunek naszego życia i realizować go dzięki Bożej mocy i Jego prowadzeniu. Możemy uczyć się posłuszeństwa patrząc na historie życia trzech bohaterów wiary, którzy potężnie doświadczali Bożej Obecności: Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Marcin Zieliński w swoich trzech wykładach inspiruje do życia w wierze i do takiej relacji z Bogiem, dzięki której możemy doświadczać potężnego działania Jego mocy, uzdrowienia i ognia przemieniającego życie!
Marcin Zieliński: Życie w wierze. Jesteśmy powołani, by realizować marzenia, które płyną z serca Boga Ojca. On także dzisiaj pyta nas: Kto tam pójdzie? Kogo poślę? Aby doświadczać przełomów trzeba uczyć się życia w wierze i zaufaniu Bogu. Wiara aktywna jest wyrazem tego, czym napełniamy nasze wnętrze. Taka wiara wzrasta na bazie posłuszeństwa i połączenia z Bogiem.
Marcin Zieliński: Od relacji do mocy. Prawdziwa moc wypływa tylko z intymnej relacji z Jezusem Chrystusem i z bliskiej więzi z Duchem Świętym. Każdy, kto pragnie być używanym przez Boga, doświadczy, że najpierw musi być w relacji z Nim, a dopiero potem pojawia się przepływ Bożej mocy przez nas. Tylko wtedy będziemy oglądali też niezwykłe uzdrowienia i cuda.
Marcin Zieliński: Boży Ogień. Ludzie zaangażowani w wielkie dzieła Boga odczuwają potężny ogień w swoim sercu. Jednym z nich był prorok Jeremiasz. Przepełniony Bożym ogniem nie potrafił milczeć. Przestrzegał nawet tych, którzy nie chcieli go słuchać. Kiedy otrzymujesz Boże namaszczenie i płoniesz Bożym ogniem, Bóg jest w stanie wziąć cię w miejsce, gdzie sam byś nigdy nie poszedł.

Świadectwem życia dzielił się ze słuchaczami Mirek „Kolah” Kolczyk. Jest raperem, koncertuje z własnym, hip-hopowym składem Royal Rap. Wydał 2 albumy: z zespołem Royal Rap „Duchowa Rewolucja” i solowy album „Powrót do Korzeni”. Kiedyś Mirek zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. Dzisiaj pomaga młodym ludziom zrozumieć, czym naprawdę są narkotyki i jak dramatyczne mogą być skutki ich zażywania. Jak sam o sobie mówi: „Umarłem i narodziłem się na nowo. Dostałem od Boga nowe życie”.

W niedzielę, 2 października 2016 w Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja Marcin Zieliński podzielił się dodatkowym wykładem. Marcin Zieliński: Prawdziwi czciciele. Bóg szuka czcicieli, którzy będą Jemu oddawali chwałę w duchu i w prawdzie. Jezus nazywa takich prawdziwymi czcicielami. Aby przynieść drugiemu człowiekowi Bożą Obecność i przekazać Dobrą Nowinę musimy rozpocząć od uwielbienia i napełnienia Duchem Świętym. Każdy, kto jest świątynią Boga, odpowiada za to, by w tej świątyni płonął potężny ogień.

Panu Bogu oddajemy chwałę!
Sylwia Pinkas wraz z organizatorami

Wykłady z konferencji

Wszystkie nagrania z konferencji dostępne są w sklepie internetowym Wydawnictwa Koinonia - CD MP3 i DVD VIDEO

Fotorelacja

Zdjęcia z ostatniej konferencji "Boża obecność - miejsce najwiekszych cudów"

Media

Wesprzyj nas

Królewskie DNA (konferencje P24) to inicjatywa, która powstała w ramach działalności Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu. Misję tę realizujemy dzięki środkom uzyskanym drogą darowizn i dotacji.

Darowizny wspierające działalność tej misji można wpłacać na konto:

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja
ul. 3 Maja 14, 43-450 Ustroń
ING Bank Śląski o/Ustroń nr
47 1050 1096 1000 0001 0102 5773

w tytule przelewu/wpłaty prosimy wpisać nazwę: Królewskie DNA – Projekt P24

DZIĘKUJEMY

Najbliższa konferencja

Konferencja Podtrzymaj płomień - Królewskie DNA